درباره راینو فن

شرکت راینو فن در سال 1398 با توجه به نیاز روز کشور پا به عرضه تولید مکنده صنعتی گذاشته است .

این شرکت با استاندارد های روز اروپا توانسته مکنده هایی با بالاترین حجم مکش تولید کند.

شرکت راینو فن در ده ها شهر مختلف دارای نمایندگی میباشد .

فهرست